Produktion av bok och illustrationer för Region Dalarna