Omslag av Leksandsdörrens katalog. Grafisk design av Magnus Sjöberg Design

Omslag av Leksandsdörrens katalog. Grafisk design av Magnus Sjöberg Design.